Andon System

System Andon jest przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji.

Każde zakłócenie w produkcji jest automatycznie wykrywane lub zgłaszane przez pracownika przy pomocy przycisku „Andon”. Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana przez kolumnę świetlną. System ma możliwość sygnalizacji dźwiękowej.

ANDON SYSTEM

Cele systemu Andon:

  • WIZUALIZACJA – przedstawienie aktualnego stanu produkcji na liniach, przy pomocy rozmieszczonych tam monitorów,
  • APLIKACJA – udostępnienie obsługiwanego przez kierowników oprogramowania za pomocą, którego ustawia się czasy zmian, taktów, przerw oraz konfiguruje linie,
  • SERWER DANYCH – archiwizacja danych na temat czasów produkcji, przerw, czasów zakłóceń w sercu systemu.
ANDON SYSTEM

Struktura

Stanowiska obsługiwane przez system Andon mogą być zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe.

ANDON SYSTEM

Aplikacja

System Andon jest obsługiwany za pomocą aplikacji, która może być uruchamianana dowolnym komputerze PCz systemem Windows.

Aplikacja pozwala nadzorować aktualny i historyczny stan produkcji.

Przy pomocy aplikacji konfigurującej można wygenerować raport z dowolnego okresu czasu produkcji.

Można również przekonfigurować stanowiskaprzypisując do nich dowolny zestaw przycisków andon i monitorów.

APLIKACJA

Wizualizacja

Ekrany rozmieszczone przy stanowiskach montażowych

WIZUALIZACJA

Raportowanie

System Andon pozwala na raportowanie w postaci plików Excel, plików PDF oraz na drukowanie bezpośrednio na drukarce.

Generuje 3 rodzajów raportów dotyczące: analizy przestojów, identyfikacji przyczyn przestojów oraz raporty zmianowe.

RAPORTOWANIE

MOŻLIWOŚCI

Rejestracja czasów zakłóceń i zatrzymań lini/stanowisk produkcyjnych
Ustawianie godziny rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw
Cykliczne wyświetlanie zdjęć i filmów instruktażowych dla montażystów
Miganie monitorów
Archiwizacja danych
taktime_wyswietlanie
Wyświetlanie danych online
taktime_dzwiek
Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw
taktime_uprawnienia
Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom
taktime_wizualizacja
Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych
taktime_raportowanie
Raportowanie

KORZYŚCI

  • wzrost jakości i wydajności pracy służb (możliwość analizy czasu reakcji i obsługi awarii)
  • łatwa wizualizacja powodów i czasu przestoju stanowisk
  • usprawnienie powiadamianie służb
  • narzędzie do monitoringu i analiz dla kadry zarządzającej
  • wzrost wydajność i jakość produkcji

FINANSE

Założenia: 24 stanowiska produkcyjne, każde stanowisko wzywa służby 4 razy dziennie, reakcja służby – średnio 5 min.

Bezproduktywny czas / 1 zmianę: 24x4x5min. = 480min. = 8h
Zmarnowana dniówka jednego pracownika!

Zysk roczny:
8h x 21 (dni) x 12 (mies.) x 50zł (koszt 1h, tylko*) = 100 800 zł

*koszt pracownika i przestoju maszyny – który często jest dużo większy!