Na czym polega idea Przemysłu 4.0?

Rozwój technologiczny produkcji, rosnące potrzeby klientów oraz zaangażowanie w linie produkcyjne świata wirtualnego doprowadziło do rozwoju kolejnego etapu rewolucji przemysłowej. Po etapie mechanizacji, elektryfikacji, cyfryzacji nadchodzi moment na wykorzystanie Internetu i sieci. To nowoczesne podejście, które ma wpływ na sposób pracy przedsiębiorstw oraz organizację całego procesu technologicznego.

Kolejny czwarty etap rewolucji

Cyfryzacja przyniosła wiele zmian w postrzeganiu procesu produkcyjnego. Człowieka coraz częściej zastępowały maszyny z rozbudowanymi sterownikami, które znacznie przyśpieszyły prace. Zauważono, że automatyzacja przynosi pozytywne skutki i budowano całe systemy informatyczne do planowania kontroli produkcji. Jednak dziś, gdy świat stawia przed nami kolejne wyzwania, wydaje się, że sama cyfryzacja to już za mało. Stąd pojęcie przemysłu 4.0, które na stałe wpisało się w historię rozwoju produkcji. Okazało się, że człowiek jest jednak potrzebny, aby mógł zjednoczyć świat maszyn oraz wykorzystać sieć do jeszcze bardziej efektywnej produkcji dóbr. Musi integrować systemy i sieć, a konkretnie sterowane cyfrowo maszyny z siecią i technologią informacyjną. Ludzie, maszyny i sieć wymieniają informacje zarówno w pionie, jak i poziomie w całym toku produkcji. Przemysł 4.0 dotyczy całego cyklu od złożenia zamówienia przez klienta, przez wyprodukowanie zamówionego dobra, wysyłki towaru i usługi po sprzedażowe. Wszystko to odbywa się w wysoce zautomatyzowanym środowisku i z udziałem skomplikowanych systemów.

Samodoskonalące się obiekty a konkurencja

Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na współpracę z firmami wprowadzającymi unowocześnienia do zakładów pracy, mają znaczną przewagę nad konkurencją. Mają one dostęp do wszystkich informacji o każdej porze dnia i nocy, a produkują nawet krótkie serie zamówionych produktów. Przede wszystkim wysoce rozwinięta technologicznie automatyzacja linii produkcyjnych doprowadziła do optymalizacji kosztów i pozwala na stały kontakt z klientem. Pozwala to na indywidualizację realizowanych zamówień i łatwe zarządzanie samą produkcją. Optymalizacja procesów pozwala na dłuższe korzystanie z posiadanych przez firmę zapasów. Niskie koszty produkcji, innowacyjność pozwala na oferowanie lepszych cen i zwiększanie konkurencyjności na rynku.

Człowiek ma jednak swoje miejsce w przemyśle

Przez lata wydawało się, że maszyny i roboty przemysłowe zastąpią w końcu człowieka w procesie produkcji. Pozwalają na uzyskanie powtarzalnych i jednakowych produktów. Jednak okazuje się, że w dzisiejszych czasach człowiek łączy świat maszyn i Internetu i potrzebny jest do optymalizacji tych relacji. Ludzie, maszyny i systemy komunikują się w czasie rzeczywistym a elementy produkcji, fabryki i transport są ze sobą połączone. Wymiana informacji wykraczająca poza obręb danego przedsiębiorstwa przyczynia się do jego szybszego rozwoju. Okazuje się, że pracownik otrzymuje o wiele większe wsparcie niż w przeszłości, gdyż znajduje na swoim stanowisku instrukcje dotyczące produkowanego na tym etapie wariantu produktu. Okazało się, że jak zawsze, współpraca jest najlepszym rozwiązaniem!

Wróć