Programowanie PLC

Automatyzacja przemysłu jest przyszłością każdej firmy, która stawia na rozwój. W dobie nieustannie rosnącej konkurencji i zwiększających się wymagań dotyczących standardów jakości, jedynie usprawnienie procesów produkcyjnych i obniżenie ich kosztów są szansą na przetrwanie. Wdrażanie samodzielnych, sterowanych cyfrowo maszyn i robotów sprawia, że pojawia się też zapotrzebowanie na programowanie maszyn, a w szczególności programowanie PLC.

PLC (Programmable Logic Controller) jest programowalnym sterownikiem logicznym, który odpowiada za sterowanie praca maszyny lub ciągu technologicznego. Moduł składa się z szeregu wejść i wyjść cyfrowych oraz analogowych, jednostki centralnej CPU, modułów zasilania i komunikacji oraz pamięci. Jego działanie opiera się na algorytmie, którego kolejne kroki wywołują określone następstwa. Programowanie PLC polega na napisaniu i wdrożeniu takiego algorytmu, przeznaczonego do sterowania pracą określonej maszyny. W efekcie sterownik wykonuje kolejne rozkazy programu, począwszy od odczytania stanu wejść, po zapis ustawień wyjść programu. Programowanie PLC wymaga uwzględnienia wielu elementów współpracujących, takich jak czujniki, mierniki, zawory itp.

Programowanie robotów przemysłowych

Firma Raion oferuje też programowanie robotów przemysłowych, które pozwala na zaprojektowanie i wdrożenie określonej sekwencji czynności. Dzięki temu roboty przemysłowe spawalnicze zawsze wykonują taką samą ścieżkę spawu, a maszyny współpracujące przy montażu realizują powtarzalne zadania.

Programowanie robotów przemysłowych obejmuje zarówno nowe, dopiero wdrażane urządzenia, jak i te, które trzeba przystosować do wykonywania nowych czynności. Często też jest niezbędne przeprogramowanie robota ze względu na zmianę materiału czy konieczność poprawy bezpieczeństwa i efektywności jego pracy. W każdym wypadku specjaliści Raion przystosują urządzenie do wykonywania powierzonych mu zadań. Zachęcamy do współpracy firmy z Poznania i okolic, a także z całej Polski.