RAION SOFTWARE

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach informatycznych do wspierania produkcji

Więcej
System MES

Systemy MES – kompleksowe monitorowanie produkcji

Systemy MES (Manufacturing Execution Systems) są produktami, których realizacja wymaga połączenia prac z zakresu informatyki, programowania, automatyki i innych dziedzin. Zadaniem tego typu rozwiązań jest śledzenie i zbieranie informacji podczas procesów produkcyjnych. Ma to na celu zwiększenie wydajności oraz poprawienie jakości produkcji.

 

Taki proces ma rzeczywisty, możliwy do zmierzenia wymiar finansowy dla podmiotu, które wdroży w swoim zakładzie taki system. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści, które możesz uzyskać, skontaktuj się z naszymi specjalistami.

 

Raporty

Analiza raportów, które zawierają najważniejsze informacje o przedsiębiorstwie produkcyjnym, umożliwia wprowadzenie wielu usprawnień oraz zminimalizowanie strat niemalże do zera.

Automatyczne raportowanie

Andon

Funkcjonalność Andon przynosi ogromne korzyści. Wynikają one z oszczędności czasu, zapewnienia ciągłości pracy produkcji oraz możliwości dogłębnej analizy przyczyn przestojów. W  ofercie mamy dedykowane systemy Andon. <Andon System> oraz <Takt Time System>

System Andon

OEE/KPI

Nasze systemy Basic MES potrafią precyzyjnie wyliczać współczynniki OEE (Overall Equipment Effectiveness) oraz KPI (Key Performance Indicators).

 

Przetwarzanie automatycznie pobieranych z procesu produkcyjnego sygnałów na temat aktualnego stanu maszyn, wydajności ich pracy, przyczyn przestojów lub mikroprzestojów, wpływa na wiarygodność wyznaczania OEE oraz innych KPI. Dzięki temu staje się możliwe monitorowanie efektywności sprzętu i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz ich raportowanie za dowolny okres oraz w dowolnym kontekście (np. linia, maszyna, produkt, zmiana, pracownik).

Monitoring systemu MES

Marszruta

Marszruta technologiczna zawiera informacje o operacjach, które są wykonywane i mają na celu przetworzenie materiałów w półprodukty lub wyroby gotowe. Określa narzędzia jakie są potrzebne do pracy oraz czas w jakim dana czynność zostanie wykonana. Dzięki niej błędy w produkcji można bardzo szybko wychwycić i naprawić.

 

Marszruta zawiera takie czasy jak:

  • czas jednostkowy - czas potrzebny do wykonania jednej operacji,
  • czas przygotowawczo -zakończeniowy- określa ile czasu potrzeba do przygotowania stanowiska do pracy i jego posprzątanie po pracy,
  • czas transportu - związany z przemieszczaniem towaru pomiędzy kolejnymi stanowiskami pracy.
Marszuta technologiczna

PLANOWANIE I HISTORYCZNOSC PRZEGLĄDÓW

PRZYJMOWANIE ZLECEŃ I DANYCH Z ERP

KONTROLA JAKOŚCI

SYSTEM POWIADOMIEŃ

PRACA Z SYSTEMEM ANDON

Poniższy schemat pokazuje przykładową sytuację na produkcji gdy zabraknie materiału z wykorzystaniem systemu ANDON.

Działanie systemu Andon

ZLECENIA PRODUKCYJNE

System MES samodzielnie przydziela zlecenie produkcyjne do pracownika po zidentyfikowaniu go przy pomocy karty RFID.

Plan pracy systemu MES

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA DLA USPRAWNIENIA PRODUKCJI

 

 

Systemy MES, czyli inaczej System Realizacji Produkcji pozwalają na bieżące monitorowanie procesu produkcyjnego, w tym na badanie wydajności poszczególnych robotów przemysłowych oraz całej linii. Takie narzędzia umożliwiają szybkie wykrywanie nawet niewielkich przestojów, a także dostarczają informacji o ich przyczynach.

 

Wdrożenie tego rozwiązania usprawnia kontrolę jakości, pozwala na gromadzenie i przetwarzanie dokumentacji oraz zarządzanie nią w celu usprawnienia procesu produkcji. Korzystając z systemu MES masz możliwość dokładnego przeanalizowania rzeczywistej pracy maszyn, zaplanowania poszczególnych etapów wykonywania zadań, a także bieżące wyliczanie wskaźnika OEE.