PROCESOWE SYSTEMY STEROWANIA

Dotychczas zrealizowane przez nas procesowe systemy sterowania bazujące na sterownikach i oprogramowaniu kluczowych na rynku producentów takich jak Siemens i B&R pozwalają nam podejmować się najtrudniejszych wyzwań w zakresie płynnej regulacji procesów opartych o najbardziej zaawansowane algorytmy.

Układy regulacji

Systemy automatyki tej klasy umożliwiają realizację złożonych strategii kontroli i regulacji z wykorzystaniem modeli rzeczywistych procesów technologicznych. Zaawansowane moduły sterowania pozwalają na regulację wielu niezależnych parametrów procesu.

 

Dobór odpowiedniego typu regulatora w połączeniu z optymalną strategią kontroli zapewniają optymalne sterowanie procesem. Jednocześnie kompensują anomalie, maksymalizują efektywność oraz redukują straty.

Układ regulacji

WIZUALIZACJA PROCESU

Scentralizowane pozyskiwanie informacji o przebiegu procesów technologicznych, stanie oraz pracy robotów przemysłowych i systemów umożliwia stałe monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym. Pozwala na szczegółową wizualizację indywidualnych fragmentów linii produkcyjnych.

 

Gromadzenie oraz wyświetlanie danych o zdarzeniach i alarmach warunkuje szybką reakcję odpowiednich służb. W połączeniu z długoterminową archiwizacją oraz rozbudowanymi narzędziami do raportowania i analizy danych, określenie przyczyn i skutków zakłóceń staje się łatwiejsze.

Procesowe systemy sterowania

POMIARY

Systemy tej klasy doskonale radzą sobie z obsługą bardzo dużych obiektów. Umożliwiają pobieranie danych z tysięcy urządzeń pomiarowych różnego typu, które wykorzystują różne standardy komunikacyjne (Profibus, Modbus, HART, Foundation Fieldbus i wiele innych).

 

Moduły do analizy danych pracujące w czasie rzeczywistym pozwalają na wczesną identyfikację nieprawidłowości oraz warunków potencjalnie niebezpiecznych. Tym samym zapobiegają powstaniu uszkodzeń lub strat.

Czujniki poziomu

BEZPIECZEŃSTWO PROCESU

Równoczesna, wielopoziomowa redundancja, która obejmuje krytyczne podzespoły systemu (jednostki centralne, kontrolery, interfejsy i moduły komunikacyjne), jak również magistralę systemową oraz bazy danych, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i ciągłość pracy systemu. Przekłada się to na minimalizację przestojów i umożliwia bezpieczne sterowanie krytycznymi procesami.

Bezpieczeństwo procesu