Stanowiska zrobotyzowane dla przemysłu

Robotyzacja procesów przemysłowych pozwala na osiągnięcie wielu korzyści. Nie tylko skraca się czas wykonywania zadań produkcyjnych, ale też podwyższa jakość wyrobów, która wynika z wysokiej precyzji maszyn. Ponadto roboty przemysłowe są wytrzymałe i mogą nieustannie pracować przez wiele godzin, bez uczucia zmęczenia, obniżenia koncentracji czy zwolnienia tempa pracy. Stanowiska zrobotyzowane najlepiej sprawdzają się tam, gdzie pracownicy muszą wykonywać żmudne, powtarzalne i monotonne czynności. Zaliczają się do nich między innymi montaż, klejenie, obsługa innych maszyn czy kontrola jakości. Jedną z nich jest też automatyczna paletyzacja.

Wdrożenie stanowisk zrobotyzowanych jest też uzasadnione tam, gdzie od wykonywanych czynności wymaga się bardzo wysokiej precyzji lub też gdy są one realizowane w trudnych warunkach środowiskowych. Do tej pierwszej grupy zaliczają się spawanie i lutowanie, do drugiej – wysokie lub niskie temperatury czy nasycenie powietrza oparami gazów lub substancji chemicznych (lakierowanie). Stanowiska zrobotyzowane doskonale sprawdzają się też przy pakowaniu i taśmowaniu oraz w obsłudze magazynów.

Budowa stanowisk zrobotyzowanych – od projektu po wdrożenie

Budowa stanowisk zrobotyzowanych jest jedną z usług, jaką świadczy firma Raion. Zajmujemy się nią kompleksowo, na wstępie przygotowując projekt w oparciu o potrzeby klienta. Jego wykonanie jest poprzedzone dokładnym audytem, który pozwala określić możliwości techniczne obiektu i jego przystosowanie do wdrożenia robota. Po zatwierdzeniu projektu budujemy stanowiska zrobotyzowane i uruchamiamy je. Dzięki temu automatyzacja procesu przebiega w spójny i efektywny sposób przy zachowaniu pełniej kontroli nad pracą urządzenia.

Budowa stanowisk zrobotyzowanych w firmie gwarantuje korzyści finansowe, które wynikają z wielu czynników. Poza intensyfikacją produkcji i poprawą jej jakości pozwala też na efektywne planowanie procesu wytwórczego, zwiększa możliwości zakładu oraz stawia go w szeregu nowoczesnych przedsiębiorstw nastawionych na rozwój. Z pewnością jest to jeden z czynników, który decyduje o zainteresowaniu kontrahentów współpracą.