Takt Time System

Takt Time System jest przeznaczony do nadzorowania i usprawnienia pracy w taktach. Nadzór odbywa się za pomocą rozstawionych w hali monitorów. Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego, który został zaprojektowany przez planistę.

 

Każde zakłócenie w produkcji jest zgłaszane przez pracownika przy pomocy przycisku „Andon”. Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana przez kolumnę świetlną. System ma możliwość sygnalizacji dźwiękowej.

 

Takt time system

Cel Systemu Takt Time

 

 • wizualizacja czasu pracy na poszczególnych liniach i stanowiskach,
 • monitorowanie, archiwizacje, wizualizacje czasu zakłóceń i zatrzymań,
 • wizualizacja ilości wykonanej produkcji,
 • wizualizacja czasów opóźnień,
 • wizualizacja miejsc zakłóceń w postaci lamp sygnalizacyjnych i przycisków sterujących – andon,
 • sygnalizacja dźwiękową czasu rozpoczęcia, zakończenia, przerw,
 • dodawanie opisów w „ interface” programu do poszczególnych czasów stop i zakłóceń,
 • generowanie raportów w celu eliminacji strat w procesach.
Takt time

Z czego się składa:

 • ZESPÓŁ MONITORÓW – wizualizacja i przedstawienie aktualnego stanu produkcji na liniach,
 • APLIKACJA – oprogramowanie obsługiwane przez kierowników za pomocą, którego ustawia się czasy zmian, taktów, przerw oraz konfiguruje linie,
 • SERWER DANYCH –  serce systemu archiwizujące wszystkie dane na temat czasów produkcji, przerw, czasów zakłóceń.
Praca w taktach

Wizualizacja

Ekrany są przeznaczone do wyświetlania aktualnego stanu produkcji. Przekazują kluczowe informacje, takie jak ilość wykonanych elementów oraz pozostały czas taktu, determinujący czas, w którym musi zostać wykonana kolejna sztuka wyrobu.

 

Czas andon, czas stop i opóźnienie przedstawiają skalę zakłóceń na linii względem zaplanowanej produkcji. System ma zarówno przypisane ekrany wizualizacyjne dla każdej z linii jak i ekran zbiorczy, który ukazuje wszystkie dane na temat produkcji zakładu.

 

Takt Time System dodatkowo ma możliwość wyświetlania zdjęć w dokładnie określonych czasach taktów z instrukcjami dla pracowników produkcji.

 

System pracy w taktach

Aplikacja

Systemem zarządza się przy pomocy aplikacji uruchamianej na dowolnym komputerze PC z systemem Windows. Aplikacja pozwala na ustawianie tygodniowych planów produkcyjnych, które zawierają informacje o czasach zmian, przerw, taktów, nadgodzin.

 

Przy pomocy aplikacji konfigurującej można wygenerować raport z dowolnego okresu czasu produkcji. Można również przekonfigurować linie przypisując do nich dowolny zestaw przycisków andon i monitorów.

Monitoring pracy w taktach

Możliwości

Rejestracja czasów zakłóceń i zatrzymań lini/stanowisk produkcyjnych
Ustawianie godziny rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw
Cykliczne wyświetlanie zdjęć i filmów instruktażowych dla montażystów
Miganie monitorów
Archiwizacja danych
taktime_wyswietlanie
Wyświetlanie danych online
taktime_dzwiek
Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw
taktime_raportowanie
Raportowanie
taktime_uprawnienia
Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom
taktime_wizualizacja
Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych

Andon

Kluczowym elementem Takt Time System są stanowiska Andon. Każde z nich składa się z przycisku lub linki andon oraz sygnalizatora świetlnego. Przycisk andon pozwala pracownikowi zgłosić do systemu przestój w montażu. Sygnalizator przy pomocy żółtego i czerwonego światła informuje o zaistniałym zakłóceniu na stanowisku produkcyjnym.

Monitorowanie takt time

ZASTOSOWANIE

 • Wzywanie przełożonych
 • Zgłaszanie braku materiału
 • Informowanie o wadach materiałowych

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest wyświetlane na monitorach. Liderzy montażu przypisują zdarzenia do odpowiednich kategorii oraz dodają komentarz słowny. Wszystkie dane są archiwizowane i dostępne do analizy.

Dzięki systemom Anodon reakcja na zgłoszenie problemu jest natychmiastowa!

Zastosowanie Takt Time System

RAPORTOWANIE

TaktTime System pozwala na raportowanie w postaci plików Excel, plików PDF, drukowania bezpośrednio na drukarce.

Generuje 3 rodzajów raportów dotyczące: analizy przestojów, identyfikacji przyczyn przestojów oraz raporty zmianowe.

Raport takt time

KORZYŚCI

 • wzrost jakości i wydajności pracy służb (możliwość analizy czasu reakcji i obsługi awarii)
 • łatwa wizualizacja powodów i czasu przestoju robotów przemysłowych
 • usprawnienie powiadamianie służb
 • narzędzie do monitoringu i analiz dla kadry zarządzającej
 • wzrost wydajność i jakość produkcji

FINANSE

Założenia: 24 stanowiska produkcyjne, każde stanowisko wzywa służby 4 razy dziennie, reakcja służby – średnio 5 min.

Bezproduktywny czas / 1 zmianę: 24x4x5min. = 480min. = 8h
Zmarnowana dniówka jednego pracownika!

Zysk roczny:
8h x 21 (dni) x 12 (mies.) x 50zł (koszt 1h, tylko*) = 100 800 zł

*koszt pracownika i przestoju maszyny – który często jest dużo większy!

RAION SOFTWARE

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o naszych systemach informatycznych do wspierania produkcji

Więcej
Obsługa takt time system