Takt Time System

Takt Time System jest przeznaczony do nadzorowania i usprawnienia pracy w taktach.

Nadzór odbywa się za pomocą rozstawionych w hali monitorów. Wyświetlane liczniki pokazują czas pozostały do wykonania jednego taktu produkcyjnego, który został zaprojektowany przez planistę.

 

Każde zakłócenie w produkcji jest zgłaszane przez pracownika przy pomocy przycisku „Andon”. Zgłoszona awaria jest widoczna na monitorach, w aplikacji zarządzającej oraz sygnalizowana przez kolumnę świetlną. System ma możliwość sygnalizacji dźwiękowej.

 

takt time

Takt Time System ma na celu:

Takt Time System ma na celu:

 

 • wizualizację czasu pracy na poszczególnych liniach i stanowiskach,
 • monitorowanie, archiwizacje, wizualizacje czasu zakłóceń i zatrzymań,
 • wizualizację ilości wykonanej produkcji,
 • wizualizację czasów opóźnień,
 • wizualizację miejsc zakłóceń w postaci lamp sygnalizacyjnych i przycisków sterujących – andon,
 • sygnalizację dźwiękową czasu rozpoczęcia, zakończenia, przerw w pracy,
 • dodawanie opisów w „ interface” programu do poszczególnych czasów stop i zakłóceń,
 • generowanie raportów służących do celów eliminacji strat w procesach.
takt time

Z czego się składa:

 • ZESPÓŁ MONITORÓW – wizualizacja i przedstawienie aktualnego stanu produkcji na liniach,
 • APLIKACJA – oprogramowanie obsługiwane przez kierowników za pomocą, którego ustawia się czasy zmian, taktów, przerw oraz konfiguruje linie,
 • SERWER DANYCH –  serce systemu archiwizujące wszystkie dane na temat czasów produkcji, przerw, czasów zakłóceń.
takt time

Wizualizacja

Ekrany są przeznaczone do wyświetlania aktualnego stanu produkcji. Przekazują kluczowe informacje, takie jak ilość wykonanych elementów oraz pozostały czas taktu, determinujący czas, w którym musi zostać wykonana kolejna sztuka wyrobu.

 

Czas andon, czas stop i opóźnienie przedstawiają skalę zakłóceń na linii względem zaplanowanej produkcji. System ma zarówno przypisane ekrany wizualizacyjne dla każdej z linii jak i ekran zbiorczy, który ukazuje wszystkie dane na temat produkcji zakładu.

 

Takt Time System dodatkowo ma możliwość wyświetlania zdjęć w dokładnie określonych czasach taktów z instrukcjami dla pracowników produkcji.

 

takt time

Aplikacja

Systemem zarządza się przy pomocy aplikacji uruchamianej na dowolnym komputerze PC z systemem Windows. Aplikacja pozwala na ustawianie tygodniowych planów produkcyjnych, które zawierają informacje o czasach zmian, przerw, taktów, nadgodzin.

 

Przy pomocy aplikacji konfigurującej można wygenerować raport z dowolnego okresu czasu produkcji. Można również przekonfigurować linie przypisując do nich dowolny zestaw przycisków andon i monitorów.

takt time

Możliwości

Rejestracja czasów zakłóceń i zatrzymań lini/stanowisk produkcyjnych
Ustawianie godziny rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw
Cykliczne wyświetlanie zdjęć i filmów instruktażowych dla montażystów
Miganie monitorów
Archiwizacja danych
taktime_wyswietlanie
Wyświetlanie danych online
taktime_dzwiek
Sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia/zakończenia zmian i przerw
taktime_raportowanie
Raportowanie
taktime_uprawnienia
Nadawanie różnych uprawnień użytkownikom
taktime_wizualizacja
Wizualizacja miejsca zakłócenia w postaci lamp sygnalizacyjnych

Andon

Kluczowym elementem Takt Time System są stanowiska Andon. Każde z nich składa się z przycisku lub linki andon oraz sygnalizatora świetlnego. Przycisk andon pozwala pracownikowi zgłosić do systemu przestój w montażu. Sygnalizator przy pomocy żółtego i czerwonego światła informuje o zaistniałym zakłóceniu na stanowisku produkcyjnym.

takt time

ZASTOSOWANIE

 • Wzywanie przełożonych
 • Zgłaszanie braku materiału
 • Informowanie o wadach materiałowych

Każde zgłoszenie pracownika produkcji jest wyświetlane na monitorach. Liderzy montażu przypisują zdarzenia do odpowiednich kategorii oraz dodają komentarz słowny. Wszystkie dane są archiwizowane i dostępne do analizy.

Dzięki systemom Anodon reakcja na zgłoszenie problemu jest natychmiastowa!

ZASTOSOWANIE

RAPORTOWANIE

TaktTime System pozwala na raportowanie w postaci plików Excel, plików PDF, drukowania bezpośrednio na drukarce.

Generuje 3 rodzajów raportów dotyczące: analizy przestojów, identyfikacji przyczyn przestojów oraz raporty zmianowe.

RAPORTOWANIE

KORZYŚCI

 • wzrost jakości i wydajności pracy służb (możliwość analizy czasu reakcji i obsługi awarii)
 • łatwa wizualizacja powodów i czasu przestoju stanowisk
 • usprawnienie powiadamianie służb
 • narzędzie do monitoringu i analiz dla kadry zarządzającej
 • wzrost wydajność i jakość produkcji

FINANSE

Założenia: 24 stanowiska produkcyjne, każde stanowisko wzywa służby 4 razy dziennie, reakcja służby – średnio 5 min.

Bezproduktywny czas / 1 zmianę: 24x4x5min. = 480min. = 8h
Zmarnowana dniówka jednego pracownika!

Zysk roczny:
8h x 21 (dni) x 12 (mies.) x 50zł (koszt 1h, tylko*) = 100 800 zł

*koszt pracownika i przestoju maszyny – który często jest dużo większy!