Czy robotyka stanowi przyszłość przemysłu?

Dzisiejszy świat zmienia się bardzo szybko. W coraz większej liczbie przedsiębiorstw na porządku dziennym jest automatyzacja i robotyzacja, a roboty przemysłowe pojawiają się w każdej gałęzi przemysłu. Nie oznacza to całkowitego zautomatyzowania stanowisk i wyeliminowania pracy człowieka. Firmy tworzone są przez ludzi, a coraz bardziej precyzyjne narzędzia tylko poprawiają jakość ich pracy. Efektem współdziałania maszyn i ludzi są produkty najlepszej jakości. Czy zatem robotyka to przyszłość przemysłu?

Korzyści wynikające z procesów robotyzacji w przemyśle

Wykorzystanie robotów w przedsiębiorstwie niesie ze sobą wiele zalet. Największą jest możliwość zastąpienia człowieka w miejscach, gdzie narażone jest jego zdrowie lub życie. Zadania niebezpieczne mogą być wykonywane przez roboty, natomiast pracownicy mogą skupić się na zarządzaniu produkcją. Zastosowanie robotów pozwala na otrzymywanie powtarzalnych produktów o wysokiej jakości. Przedsiębiorstwo zyskuje także wysoką wydajność, co ma wpływ na optymalizację i ujednolicenie procesów. Charakterystyczny dla robotyzacji jest brak przestojów oraz przyspieszenie procesów, co wpływa na wzrost produkcji i jednoczesny spadek jej kosztów. Robotyzacja pozwala na mniejsze zużycie surowców oraz na przyspieszenie procesów produkcji. Dodatkowym atutem jest możliwość wytwarzania produktów personalizowanych, które idealnie odpowiadają preferencjom klientów. W sposób naturalny zwiększa to konkurencyjność firmy na rynku. Automatyka przemysłowa i robotyka pozwalają także na śledzenie cyklu życia produktu na każdym etapie – od produkcji, poprzez transport, po serwisowanie. Coraz większą popularnością cieszą się także roboty współpracujące. Mają one współpracować z człowiekiem, wykonując najbardziej problematyczne zadania. Ich zaletą jest łatwość wdrażania się w procesy oraz brak konieczności posiadania przez pracowników specjalistycznej wiedzy dotyczącej programowania maszyn.

Zastosowanie robotyzacji

W Polsce największe zainteresowanie wprowadzeniem robotyzacji wykazuje branża motoryzacyjna, przemysł chemiczny, produkcja metali i przemysł maszynowy. Stosunkowo niski poziom robotyzacji w krajowych przedsiębiorstwach wynika głównie z niskiej skali produkcji. Istnieją także przedsiębiorstwa, których specyfika wyklucza wprowadzenie robotów. Barierą może się także okazać brak wystarczających finansów, które pozwoliłyby na robotyzację procesu. Część przedsiębiorców i właścicieli firm nie widzi też konieczności wprowadzania robotyzacji, co może wynikać z braku wiedzy na temat otrzymywanych korzyści. Nowe technologie zmieniają przemysł na lepsze. Dają też przedsiębiorcom i firmom szansę na zwiększenie produkcji, polepszenie jakości i powtarzalności produktu oraz zwiększenie konkurencyjności.

Wróć