Ile może zyskać Twój zakład dzięki wdrożeniu systemu MES?

Systemy MES, czyli Systemy Realizacji Produkcji - z angielskiego Manufacturing Execution Systems - to produkty, które wymagają połączenia prac z zakresu informatyki, programowania, automatyki przemysłowej i innych dziedzin. Ich głównym zadaniem jest śledzenie i zbieranie informacji podczas wszelkich procesów produkcyjnych, co w efekcie pozwala na zwiększenie wydajności oraz poprawienie jakości produkcji. Dzieje się tak dlatego, że dane o realizowanej produkcji są zbierane i dostarczane użytkownikowi w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możliwa staje się natychmiastowa reakcja na wszelkie niepożądane zjawiska. Zatem systemy realizacji produkcji są przede wszystkim wsparciem w procesie decyzyjnym obejmującym planowanie zadań produkcyjnych oraz ich przekazywanie do realizacji. Umiejętne wykorzystanie dostarczanych danych naprawdę pozwala zdecydowanie poprawić efektywność zakładu oraz wydajność procesów wytwórczych. Zastanówmy się jednak co konkretnie dać nam może wprowadzenie systemu MES do swojej firmy, czyli ile faktycznie możemy zyskać.

Co daje MES, czyli korzyści płynące z tego systemu

Wprowadzenie systemu MES wnosi wiele korzyści do całego procesu produkcyjnego naszego zakładu. A chyba zgodzimy się z tym, że poprawienie produkcji przekłada się całkowicie na zysk, jaki możemy osiągnąć. Pierwszą nieocenioną rzeczą, jaką MES wprowadza, jest śledzenie procesu produkcji od początku do końca. System MES obejmuje w swojej strukturze wszystkie komponenty, które zostały wykorzystane w trakcie procesu produkcyjnego, takie jak: surowce i półprodukty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze, maszyny, urządzenia, operatorzy. Są to także elementy transportowe. Oprócz tego, system MES gromadzi dane o dostawcach i lokalizacji docelowej wyrobów, dokładne dane osób przeprowadzających kontrolę jakości, dane o parametrach maszyn w trakcie produkcji. Narzędzie określa także sposób oraz ilość zużycia surowców. Zobaczmy, jaka to oszczędność czasu i środków. Mamy wszystko gotowe i podane na czas, czyli wtedy, kiedy tego potrzebujemy i możemy efektywnie wykorzystać. Kolejną bardzo ważną sprawą jest to, że system MES zdecydowanie wpływa na poprawę wydajności maszyn. Wsparcie systemu MES oraz odpowiednie czujniki maszyn i urządzeń umożliwiają zbieranie potrzebnych danych na bieżąco, w czasie rzeczywistym. W konsekwencji maszyny, które zostały ujęte w planie, są w stanie produkować wydajniej oraz są lepiej wykorzystywane, zgodnie z ich przeznaczeniem. Posłużmy się przykładem. 100% wydajności maszyny to 100% efektywności OEE, czyli wskaźnika całkowitej efektywności wyposażenia. Oznacza to, iż maszyna ma zdolność pracy przez 744 godziny w miesiącu. 1% z tego to prawie 8 godzin, czyli jedna zmiana robocza. Z kolei 1% z 1 godziny to 36 sekund, a ich strata z każdej godziny powoduje utratę jednej zmiany roboczej w skali miesiąca. To dużo. Właśnie dlatego pomiar efektywności i stopnia produkcji na hali produkcyjnej ma tak ogromne znaczenie. Może zdecydowanie wykluczyć straty wynikające z nieefektywnego wykorzystania urządzeń, jakimi dysponujemy. System MES pozwala także zbierać precyzyjne informacje o realizacji zamówień. Rejestr wszystkich rozpoczętych operacji w systemie MES dokładnie określa daty ich rozpoczęcia oraz planowanego zakończenia. Wiemy zatem kiedy i jakie mamy opóźnienia, jeśli się one pojawią, ale także widzimy, które maszyny mogą pomóc w jego realizacji, bo zakończyły już swoją dedykowaną produkcję. Dane generowane przez systemy MES dają również możliwość przeliczenia opłacalności współpracy z danym dostawcą w porównaniu z obowiązującymi cenami. MES bowiem pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów poprzez analizę danych. Wspomnijmy jeszcze o jednej zalecie systemu MES, jaką jest zmniejszenie ilości braków i błędów. Wiemy dobrze, iż wystarczy, że zostanie pomylona kolejność zadań podczas produkcji, a wyrób końcowy nie spełni wymogów kontroli jakości. Gdy wady zostaną wykryte na jakimkolwiek etapie wytwarzania, system MES jest w stanie automatycznie zablokować produkcję, aby zatrzymać utratę materiałów i surowców. Do tego stały monitoring maszyn pozwala zapobiegać awariom, podczas których dochodzi do strat czasu i surowców albo wykryć je odpowiednio wcześniej.

Podsumowanie

Chociaż nie padały tu konkretne kwoty, jakie może zyskać zakład po wprowadzeniu systemu MES, to jednak chyba każdy z nas zauważył, że korzyści, o których tu wspomnieliśmy, w zdecydowany sposób przekładają się na owe kwoty. Jeśli zatem Twój zakład produkcyjny działa coraz prężniej, a firma cały czas się rozwija, warto pomyśleć o wprowadzeniu Systemu Realizacji Produkcji, czyli coraz bardziej popularnego i sprawdzonego systemu MES.

Wróć